Skocz do głównej treści strony
PCEN

Studia podyplomowe dla przyrodników

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego  otwiera studia podyplomowe „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Studia zaplanowano na 2 semestry, 3 bloki tematyczne, 213 godzin.

Zasadnicze cele kształcenia ww. studiów to:

1 Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,

  1. Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
  2. Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
  3. Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
  4. Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Więcej informacji 

Przejdź do góry strony