Skocz do głównej treści strony
PCEN

Baza Ekspertów

Zapraszamy do współpracy!

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku prowadzi bazę ekspertów zewnętrznych, z którymi współpracuje przy realizacji szkoleń organizowanych w siedzibie PCEN oraz w szkołach
i placówkach oświatowych województwa pomorskiego, adekwatnie do potrzeb odbiorców.

Osoby zainteresowane współpracą z PCEN proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie wypełnionego formularza „Informacja o ekspercie zewnętrznym”. Skan dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną, oryginały zaś za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście. Mile widziane referencje.

Do pobrania: „Informacja o ekspercie zewnętrznym

Dokumenty należy przesłać na adres:
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
e-mail: pcen@pcen.gda.pl, sekretariat@pcen.gda.pl

Pozyskane informacje są przechowywane w wewnętrznej bazie PCEN i nie są upubliczniane, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje szczegółowe:
koordynator bazy ekspertów PCEN – Anna Salitra
tel.: 58 34 04 114
e-mail: anna.salitra@pcen.gda.pl

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136)

Przejdź do góry strony