Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nazwa projektu: Regionalne wsparcie edukacji włączającej

Cel główny –  wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych

Grupa docelowa:

 • Wsparciem zostanie objętych 360 przedstawicieli kadry szkół i placówek oświaty.

Zakres działań DES UMWP:

 • Zimowa akademia specjalistów – uczestnicy będą brali udział w wykładach oraz zajęciach warsztatowych.
 • Wizyty studyjne – odbiorcami będą nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
 • Wyjazd z wizytą studyjną – zaplanowane są 2 wyjazdy 3-dniowe.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych.

Zakres działań PCEN w Gdańsku:

 • Szkolenia terenowe prowadzone w powiatach przez pracownika merytorycznego PCEN-u z udziałem eksperta.
 • Dyżury eksperckie – indywidualne konsultacje prowadzone przez pracownika PCEN-u.
 • Biblioteka metodyczno-dydaktyczna – nagrania wideo, stanowiące materiał dydaktyczny dla nauczycieli.

Zakres działań PODN w Słupsku:

 • Sieci współpracy i samokształcenia.
 • Szkolenia terenowe prowadzone w powiatach przez pracownika merytorycznego PODN-u z udziałem eksperta.
 • Biblioteka metodyczno-dydaktyczna — materiał dydaktyczny dla nauczycieli.
 • Dyżury eksperckie.

Zakres działań PBP w Słupsku:

 • Regionalna baza dobrych praktyk i baza ekspertów – wsparcie merytoryczne szkół, placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów prawnych.

Zakres działań OSW nr 2 w Wejherowie:

 • Wydarzenie edukacyjno-sportowe, w ramach którego zaplanowano m.in. organizację warsztatów.
 • Szkoła rodziców, w ramach której zaplanowano m.in. dyżury eksperckie i spotkania warsztatowe.
 • Instruktaż metodyczny – wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk nauczycieli różnych typów szkół.
 • Zakup sprzętu służącego m.in. integracji uczniów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji projektu: 1.11.2023–31.10.2026

Wartość projektu ogółem: 4 772 322,35 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 4 533 706,23 PLN

Osoba do kontaktu w PCEN: Marzena Kozłowska

Przejdź do góry strony