Skocz do głównej treści strony
PCEN

Patronat

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu merytorycznego przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku proszony jest o:

  • wypełnienie Wniosku o patronat merytoryczny Centrum (załącznik) oraz dostarczenie go do Sekretariatu Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcen.gda.pl, najpóźniej 30 dni kalendarzowych (decyduje data wpływu do Centrum) przed rozpoczęciem wydarzenia,
  • dołączenie do wniosku programu przedsięwzięcia oraz w przypadku konkursu obowiązujący regulamin.

Patronat Centrum jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter merytoryczny przedsięwzięcia
i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia/wydarzenia.

  1. O przyznanie patronatu merytorycznego Centrum mogą ubiegać się podmioty organizujące przedsięwzięcia edukacyjne:
    o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim (obszar województwa pomorskiego) lub regionalnym
    (o zasięgu co najmniej 1 powiatu lub na obszarze 1 miasta na prawach powiatu województwa pomorskiego); w przypadku przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim muszą one uwzględniać obszar województwa pomorskiego,
  2. o charakterze masowym i otwartym.

Centrum nie obejmuje patronatem merytorycznym inicjatyw reklamowych nastawionych na zysk, zaś uczestniczenie
w przedsięwzięciu nie może wiązać się z ponoszeniem przez uczestników kosztów finansowych.

Przejdź do góry strony