Skocz do głównej treści strony
PCEN

Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026

Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026
Projekt KPO/22/LLL/W/0013 - ZSU 2030 Obszar VI. Doradztwo zawodowe. Działania dla szkół na lata 2023-2026

POMORSKIE KOMPETENCJE JUTRA – KRAJOWY PLAN ODBUDOWY 2023-2026: ZOBACZ

ZADANIE 2. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W REGIONACH DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW ORAZ OSÓB  DOROSŁYCH. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1. MODEL NOWOCZESNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA POMORSKICH SZKÓŁ (MSDZ) - PILOTAŻ

Cele przedsięwzięcia:

 • wsparcie rozwoju nowoczesnego systemu doradztwa zawodowego w pomorskich szkołach poprzez wyposażenie nauczycieli realizujących zadania doradztwa zawodowego w narzędzia diagnostyczne do pracy z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • podnoszenie kompetencji kadr uczących - doradców zawodowych zatrudnionych w  szkołach oraz rozwijanie  umiejętności  nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8)  i ponadpodstawowych (klasy 1-2 liceum i technikum); 
 • włączenie nauczycieli i całego środowiska szkolnego, rodziców oraz podmiotów spoza szkoły w realizację Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (WSDZ);
 • wdrożenie innowacyjnych i trwałych systemów współpracy w zakresie doradztwa zawodowego w celu wsparcia szkół w lepszym przygotowaniu uczniów do aktualnych potrzeb/ wymagań rynku pracy (kompetencje przyszłości, zawody przyszłości).

Działania dla szkół  na lata 2023-2026:

 1. Szkolenia, warsztaty, seminaria dla doradców zawodowych/ nauczycieli jako szkolnych koordynatorów - lokalnych liderów doradztwa zawodowego (Certyfikacyjny kurs Belbin Coach Młodzieży (BCCM); Certyfikowany kurs coachingu  ”Zróbmy to Razem” wg standardów EMCC European Mentoring & Coaching Council; inne wg potrzeb).
 2. Wyposażenie szkół pilotażu  w narzędzia pracy do diagnozy potencjału, uzdolnień, talentów uczniów  z przygotowaniem kadry uczącej do ich wykorzystania (m. in. dostęp do testów  Belbin GetSet®  dla młodzieży).
 3. Wyposażenie szkół pilotażu (doradców zawodowych/ nauczycieli) w profesjonalne materiały dydaktyczno-metodyczne, narzędzia do pracy zespołowej  z uczniami (karty, planery, gry…). 
 4. Wspomaganie szkół w skutecznej realizacji doradztwa zawodowego (diagnozowania potrzeb szkoły w zakresie doradztwa zawodowego organizowania,  planowania doradztwa zawodowego  w szkole - WSDZ; wykorzystania nowoczesnych metod, technik,  form i sposobów działania prowadzących do skutecznej realizacji doradztwa zawodowego zgodnego z ideą uczenia się przez całe życie).
 5. Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – realizatorów doradztwa zawodowego w szkołach.
 6. Monitorowanie realizacji doradztwa zawodowego (wizyty studyjne w szkołach, lekcje otwarte itp.).
 7. Konkursy na najlepsze projekty edukacyjne o tematyce doradztwa zawodowego  - na styku edukacji z biznesem; realizowane  we współpracy 
  z pracodawcami; efekty  projektu prezentowane przykładowo jako filmik, portfolio, aplikacje na komputer/ laptop, telefon (kompetencje cyfrowe)  lub jako gra miejska (elementy grywalizacji/ gamifikacji).  Nagrody dla szkół/ uczestników konkursów.
 8. Raport z realizacji pilotaźu - wnioski i rekomendacje, dobre praktyki szkolne w zakresie szkolnego doradztwa zawodowego. Konferencja/ seminarium podsumowujące działania projektu w szkołach.

LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU: ZOBACZ

Informacji udziela:  Grażyna Kurowska, konsultant wojewódzki ds. doradztwa zawodowego w szkole.
kontakt: grazyna.kurowska@pcen.gda.pl


Przedsięwzięcie "Model nowoczesnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla pomorskich szkół" jest częścią projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (umowa KPO/22/LLL/U/0013 z 12.10.2023 r.), współfinansowanego z funduszy UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

 

Przejdź do góry strony