Skocz do głównej treści strony
PCEN

Informacje ogólne


1 września 2022 roku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego,
otrzymał nazwę Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Zarząd Województwa Pomorskiego powierzył funkcję dyrektora PCEN w Gdańsku Pani Ewie Furche.

Uchwała o zmianie nazwy CEN: ZOBACZ
Statut PCEN w Gdańsku: ZOBACZ


Podstawa prawna działalności Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli:

Status: publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli
Organ prowadzący: Samorząd Województwa Pomorskiego
Obszar działania: województwo pomorskie

MISJA POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Inspirujemy i wspieramy rozwój edukacji dla lepszej przyszłości Pomorzan.

 

WIZJA POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

Odpowiadamy na aktualne wyzwania cywilizacyjne mające wpływ na społeczeństwo.
Swoje działania realizujemy z pasją i otwartością, kierujemy się takimi wartościami,
jak współpraca, odpowiedzialność, rozwój i bezpieczeństwo.
Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania pomorskiego środowiska oświatowego.
Dzięki temu reagujemy na zmiany, elastycznie dostosowując naszą ofertę do tychże potrzeb
i oczekiwań.
Korzystamy z nowoczesnych technologii i zasobów internetowych. Wspieramy kreatywność
i innowacyjne rozwiązania w edukacji.
Skutecznie realizujemy działania służące rozwojowi edukacji.
Jesteśmy profesjonalistami. Współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi, uczelniami
i innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji.
Inicjujemy i wspieramy współpracę w zakresie edukacji na szczeblu lokalnym,
regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Promujemy przykłady dobrych praktyk w obszarze edukacji.
Realizujemy politykę równego traktowania i niedyskryminacji.

I. Organizujemy i prowadzimy doskonalenie zawodowe:

 1. dyrektorów szkół i placówek, w tym:
  a) którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,
  b) w zakresie zarządzania oświatą,
 2. nauczycieli, w tym:
  a) rozpoczynających pracę zawodową,
  b) pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu oraz mentora.

II. Organizujemy i prowadzimy:

 1. wspomaganie pracy szkoły/placówki,
 2. doradztwo metodyczne dla nauczycieli,
 3. sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek,
 4. warsztaty, seminaria,
 5. wykłady,
 6. szkolenia,
 7. konferencje,
 8. konsultacje,
 9. kursy kwalifikacyjne, w zakresie:
  a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  c) wychowania do życia w rodzinie,
  d) zarządzania oświatą,
 10. kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

III. Opracowujemy i publikujemy materiały informacyjne i dydaktyczno-metodyczne:

  1. Edukacja Pomorska,
  2. CENne Praktyki,
  3. CENne Inspiracje Metodyczne.

IV. Dajemy nauczycielom przestrzeń do wymiany doświadczeń w postaci elektronicznej.

Adresaci naszych usług i przedsięwzięć:

 1. dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych,
 2. doradcy metodyczni,
 3. nauczyciele.

Na życzenie klientów możemy przygotować i przeprowadzić różnorodne formy doskonalenia uwzględniające indywidualne potrzeby placówek oświatowych. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli konsultantów: eksperci, edukatorzy, nauczyciele dyplomowani.

 

Przejdź do góry strony