Skocz do głównej treści strony
PCEN

VI Forum Pomorskiej Edukacji

Relacja wraz z prezentacjami z VI Forum Pomorskiej Edukacji

W dniu 27 października 2017 r. na terenie Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się VI Forum Pomorskiej Edukacji. Otwierając konferencję, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zasygnalizował, że wszystkich uczestników wydarzenia łączy troska o wysoką jakość pomorskiej edukacji. Wspomniał również, iż nie należy zapominać o wyzwaniach stojących przed nauczycielami z Pomorza, związanych z wprowadzanymi zmianami w edukacji.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Adam Krawiec, odniósł się podczas swojego wystąpienia
do poprzedniego, V Forum, którego ideami przewodnimi były regionalność, wielokulturowość oraz obywatelstwo. Wspomniał także o zespole ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej, który jako swoje cele przyjął: rozwój partycypacji społecznej wśród młodych mieszkańców Pomorza, edukację równościową, rozwijanie postaw i wartości oraz kształtowanie kompetencji kulturowych Pomorzan, animację działań w społecznościach lokalnych oraz współpracę instytucji kultury, organizacji pozarządowych i szkół.

W dalszej części konferencji przedstawiono sondę pn. „Zdaniem uczniów, rodziców i byłych uczniów”. W wypowiedziach uczniów doceniono nauczycieli za ich cierpliwość i bardzo skuteczne przekazywanie wiedzy.

Dr Piotr Plichta z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wygłosił wykład pt. „Co i skąd wiemy na temat nauczycieli?” Wg jego wypowiedzi niewiele potrzeba,
aby w środkach masowego przekazu pojawiły się negatywne informacje o nauczycielach. Przedstawiając wyniki badań, prelegent wykazał, że w Polsce
co czwarty uczeń nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż uczniowie mają dobre relacje z większością nauczycieli. Mówiąc zaś o wypaleniu zawodowym nauczycieli, wspomniał, że jego skutki dotykają również wychowanków. Ponad 22% badanych nauczycieli odczuwa znaczne obciążenia związane z brakiem sensu pracy. Mówił też o przygotowaniu zawodowym, pytając, kto z nauczycieli podczas swoich praktyk brał udział w zebraniu z rodzicami. Przytaczając zaś diagnozę NIK podał, że brakuje mechanizmów selekcji do zawodu i kryteriów rekrutacyjnych na nauczycielskie studia wyższe.

Nauczyciel chętnie poleciłby swoją pracę, ale nie swoim dzieciom

W dalszej części konferencji dr Maciej Dębski, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawił wstępne wyniki badania kondycji zawodowej nauczycieli w województwie pomorskim. Dotychczas badanie ankietowe objęło 1345 nauczycieli z naszego regionu. Główne powody wyboru zawodu, wskazywane przez badanych, to: dobry kontakt z dziećmi/młodzieżą (59% respondentów), zawód nauczyciela jako powołanie danej osoby (45%)
oraz chęć dzielenia się wiedzą z uczniami (42%). Z badania wynika m.in. że nauczyciel chętnie poleciłby swoją pracę innym osobom, ale nie własnym dzieciom. W ramach przeprowadzanego badania oprócz ankiety internetowej dostępnej na stronie www.pomorskinauczyciel.pl są również przeprowadzane wywiady focusowe. Wypowiedź jednego z nauczycieli uczestniczących w focusie brzmiała: „Etat masz, to się ciesz, człowieku.”

W dalszej części Forum przeprowadzono dyskusję moderowaną z udziałem zaproszonych gości: Jarosława Kordzińskiego, Jarosława Filipczaka, Bożeny Żuk,
dr hab. Anety Lewińskiej, Przemysława Łagosza oraz Anny Niemczynowicz. Jarosław Filipczak z Regionalnej Izby Gospodarczej wspomniał, że jego zdaniem
w ostatnich dwudziestu latach to pracodawcy przejęli rolę edukatora zawodowego.

Dr Plichta, podsumowując dyskusję, podkreślił znaczącą rolę więzi pomiędzy dyrektorem a nauczycielami, a także miedzy nauczycielem z uczniami.

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, podsumowując spotkanie, mówił o ważnej roli wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela
m.in. poprzez działania realizowane w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Nauczyciel Pomorza 2017

Do konkursu „Nauczyciel Pomorza 2017”, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, wpłynęło 37 wniosków. Komisja Konkursowa zarekomendowała dziesięciu kandydatów do tytułu:

– Maria Gajewska nauczycielka języka polskiego (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku)
– Dawid Marek Kaczmarek nauczyciel biologii (Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie)
– Stanisław Klimowicz nauczyciel przyrody i geografii (Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie)
– Wioletta Majer-Szreder nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor (Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie)
– Aleksandra Miczek nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim)
– Katarzyna Netter-Cyrta nauczycielka języka polskiego (Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku)
– Beata Ostrowska-Nenczak nauczycielka języka polskiego (Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie)
– Agnieszka Helena Predygier nauczycielka bibliotekarka (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  im. Tadeusza Kościuszki w Malborku)
– Sławomir Krzysztof Tyborski nauczyciel języka francuskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni)
– Małgorzata Zauliczna nauczycielka języka angielskiego (Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku).

Spośród ww. osób wybrano pięciu laureatów. Osoby wyróżnione to: Aleksandra Miczek, Sławomir Krzysztof Tyborski, Stanisław Klimowicz, Agnieszka Helena Predygier oraz Maria Gajewska.

Nauczycielem Pomorza 2017 została Maria Gajewska, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Gratulujemy Pani Marii Gajewskiej oraz wszystkim laureatom i wyróżnionym nauczycielom!!!

Na zakończenie VI Forum Pomorskiej Edukacji Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zauważył, że wybór Nauczyciela Pomorza 2017 był bardzo trudny, gdyż w województwie pomorskim jest wielu aktywnych nauczycieli, którzy chcą być cały czas autorytetem dla swoich uczniów.

Miły akcent na końcu Forum stanowił koncert Dominiki Dawidowskiej ze szkoły muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, która zagrała
na gitarze następujące utwory: Agustin Barrios „Una limosna por el amor de Dios” oraz Joaquin Rodrigo „Fandango z Tres Piezas Espanolas”.

Zamykając Forum, dyrektor Adam Krawiec powiedział, że tacy uczniowie jak Dominika Dawidowska są dowodem wysokiego poziom pomorskich nauczycieli. Dyrektor zaprosił już teraz na kolejne, VII Forum, które odbędzie się jesienią 2018 r. i dotyczyć będzie edukacji zawodowej.

Prezentacje z VI Forum:
– Adam Krawiec – Odniesienie do V Forum
– Piotr Plichta – Co i skąd wiemy na temat nauczycieli?
– PBW – sylwetki finalistów konkursu Nauczyciel Pomorza 2017
– Maciej Dębski – Pomorski Nauczyciel 2017 – wstępne wyniki badań

Przejdź do góry strony