Skocz do głównej treści strony
PCEN

Projekt Europejskiej Platformy Integracji Miast – materiały pomocowe

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przed wakacjami zakończył realizację projektu „EPIC – Europejska Platforma Integracji Miast” skierowanego głównie do dyrektorów i nauczycieli szkół międzykulturowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem finansowanego przez Unię Europejską programu była poprawa integracji migrantów w naszej metropolii.

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Gdańsku pomagało w zorganizowaniu konferencji „„Pomorska szkoła wielokulturowa – jak oddolnie poprawiać szkołę we współpracy z samorządem. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek”, która była bardzo istotnym elementem działań projektowych.

 Jednym z efektów projektu są liczne materiały, powstałe aby pomagać w szkołach w codziennej pracy w środowisku wielokulturowym. Poniżej znajduje się ich lista. Serdecznie zachęcam do nieodpłatnego z nich korzystania.

Wszystkie wymienione publikacje można pobrać pod tym linkiem: https://bit.ly/EPIC_DoPobrania


1. Dwie metody pomocowe dla nauczycieli pracujących z klasą wielokulturową:

  • Przybornik interwencyjny I

„Koło Przyjaciół – jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie międzykulturowej”
Materiały:

· Przybornik

· Karty refleksji

· Instruktaż (w formie nagrania)  

  • Przybornik interwencyjny II

„Metoda wspólnej sprawy – jako sposób rozwiązywania konfliktów w klasie międzykulturowej”
Materiały:

· Przybornik

· Karty refleksji

· Instruktaż (w formie nagrania)

2. „Wypalenie zawodowe – poradnik dla kadry szkolnej pracującej w wielokulturowym środowisku”
Materiały:

· Podręcznik z formularzem autorefleksji, około 20–30 stron

· Karty refleksji – do zastosowania przez nauczyciela

· Instruktaż (w formie nagrania) służący zapoznaniu się nauczycieli z zagadnieniami w podręczniku, zawierający informacje, w jaki sposób korzystać z podręcznika, i praktyczne wskazówki do stosowania


3. 300-stronicowa publikacja do pracy z lekturami szkolnymi z dziećmi cudzoziemskimi
Materiały:

· Zeszyt lekturowy w PDF-ie

· Instruktaż (w formie nagrania)

4. Ulotka informacyjna dla rodziców i dzieci migrantów w języku angielskim i ukraińskim na temat działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce (pomocna w rozmowach z rodzicem przed diagnozą dzieci)

Źródło: Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot

 

Przejdź do góry strony