Skocz do głównej treści strony
PCEN

Czym jest ADOPCJA?
Skąd dowiadujemy się o ADOPCJI?

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku zaprasza do udziału w webinarium (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams), pod tytułem: „Adopcja w szkole”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku w godzinach: 17.00 - 18.15.

Webinarium zorganizowane jest przez pracowników Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, a tematyka webinarium została dobrana na bazie zdobytych doświadczeń, w trakcie promowania idei adopcji w szkołach wśród uczniów klas IV- VI i kierowane jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli i specjalistów szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Jako psychologowie prowadzący warsztaty z uczniami, zauważyliśmy żywe zaciekawienie poruszaną tematyką i zaskakująco zadowalający poziom świadomości i wiedzy dzieci w tym obszarze.

Uwzględniając ten fakt, wyszliśmy z inicjatywą poszerzenia tematyki przysposobienia wśród grupy specjalistów pracujących z dziećmi na co dzień i wywierających wpływ na kształtowanie ich wiedzy w różnorodnych dziedzinach.

Podczas spotkania online zostaną poruszone wybrane przez nas, istotne z perspektywy ucznia zagadnienia związane z przysposobieniem dziecka.

  • Czym jest ADOPCJA? Skąd dowiadujemy się o ADOPCJI?
  • DLACZEGO dzieci trafiają do rodzin adopcyjnych?
  • Czym różni się rodzina ADOPCYJNA od rodziny ZASTĘPCZEJ?
  • Co to znaczy JAWNOŚĆ adopcji?
  • W jaki sposób TOLERANCJA łączy się z adopcją?
  • Czym jest RODZINA PATCHWORKOWA?

Webinarium kierowane jest do wszystkich specjalistów Szkół Podstawowych Województwa Pomorskiego.

Aby wziąć udział w webinarium, planowanym na dzień 23 maja 2024 roku - należy do dnia 10 maja 2024 roku na adres szkolenie@poa-gdansk.pl  wysłać swoje zgłoszenie, podając adres e-mail, za pomocą którego kandydaci będą mogli połączyć się z platformą Microsoft Teams. 

Do uczestników webinarium do dnia 21 maja 2024 roku przesłany zostanie link do udziału w spotkaniu online.

W razie dodatkowych pytań dotyczących planowanego wydarzenia zapraszamy do kontaktu z osobami prowadzącymi spotkanie, nr tel. 58 341 46 07 lub poprzez e-mail:  

Monika Bereśniewicz adres e-mail: m.beresniewicz@poa-gdansk.pl 

Karolina Mężyk adres e-mail: k.mezyk@poa-gdansk.pl 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w webinarach organizowanych przez administratora:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. Gen. Józefa Hallera 14, adres e-mail: sekretariat@poa-gdansk.pl oraz Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, mail: pcen@pcen.gda.pl w zakresie wysyłki informacji o wydarzeniu.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@poa-gdansk.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w webinarach organizowanych przez administratora.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO*, tj., na podstawie Państwa zgody, wyrażonej przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania Państwa zgody lub przez miesiąc, licząc od dnia zakończenia webinaru.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.

Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

*RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Źródło: POA

 

 

Przejdź do góry strony