Skocz do głównej treści strony
PCEN

Konkurs „Po Morskie Żagle Wiedzy”

logo do stopki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego – którzy do 20 lutego 2023 r. ukończą 15 lat –
do udziału w Konkursie „Po Morskie Żagle Wiedzy” w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

Do udziału w Konkursie można przystąpić indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

logo

Aktualizacja z dnia 20 lutego 2023 r.

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi problemami technicznymi przy publikacji filmów, termin zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy został przedłużony do 27 lutego 2023 r.

W związku z powyższym ocena filmów wraz z opisem przez Komisję Konkursową nastąpi do 8 marca 2023 r., a ogłoszenie wyników oraz rozpoczęcie rekrutacji na rejs do 13 marca 2023 r.

Aktualizacja z dnia 15 lutego 2023 r.

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu:

·         wyłącznie laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie są zobowiązani do dostarczenia dokumentów uczestnika projektu do 17 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego);

·         ostateczna data gali finałowej zostanie podana w terminie późniejszym.


Przedmiotem Konkursu jest wykonanie filmu prezentującego morskie i żeglarskie walory województwa pomorskiego wraz z opisem, przy czym:

1. film:

        a. będzie się odnosił do jednego z następujących obszarów tematycznych:

·   aktywności wodne na różnych akwenach (żeglarstwo i inne sporty wodne);

·   jednostki pływające i infrastruktura (np. jachty, żaglowce, statki rybackie, porty, mariny, przystanie itp.);

·   zawody związane z morzem, gospodarką rzeczną i jeziorami (np. kapitan, bosman, nawigator morski, nurek, okrętowiec, rybak, biolog morski itp.);

·   ludzie morza – ich pasje i dokonania;

·   kultura morska i żeglarska w literaturze i sztuce, w tym malarstwo, rzeźba, bursztyn, szanty i pieśni morskie;

 1. będzie trwał od 1,5 minuty do 2 minut;
 2. zostanie umieszczony na portalu internetowym jako film prywatny, do którego dostęp można mieć wyłącznie poprzez udostępniony przez autora link;

2. opis:

 1. będzie uzasadniał wybór obszaru tematycznego;
 2. będzie liczył maksymalnie 800 znaków ze spacjami.

Nagrodą w Konkursie jest udział w tygodniowym rejsie dalekomorskim organizowanym w ramach Projektu w kwietniu 2023 roku. Udział w rejsie wymaga od uczestnika posiadania
ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez elektroniczny formularz w terminie do 20 lutego 2023 r. dostępnym pod adresem: ZOBACZ

Do wypełnienia elektronicznego formularza potrzebne będą następujące informacje:

 • imię i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe uczestnika Konkursu;
 • nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu;
 • wybrany obszar tematyczny;
 • link do filmu;
 • opis.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie dokumentów uczestnika projektu oraz oświadczenia dotyczącego zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu wraz z opisem zgłoszonych w Konkursie do 20 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 Laureaci oraz wyróżnieni w Konkursie zobowiązani są do złożenia dokumentów uczestnika projektu do 17 marca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Edukacji i Sportu

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

„Po Morskie Żagle Wiedzy”

Załączniki:
Aktualizacja 20.02.2023r. 
Regulamin konkursu "Po Morskie Żagle Wiedzy" w ramach projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne. 


Aktualizacja 15.02.2023r. 
Regulamin konkursu "Po Morskie Żagle Wiedzy" w ramach projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne. 

 1. regulamin konkursu "Po Morskie Żagle Wiedzy" w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne,
 2. dokumenty wymagane do udziału w Konkursie, w tym:
  1. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  2. oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
  3. zakres danych uczestnika projektu,
  4. deklaracja udziału w projekcie,
  5. oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

Informacji na temat konkursu projektów uczniowskich udziela:

Kamila Kargulewicz, tel. 58 32 68 426, e-mail: kargulewicz@pomorskie.eu

Joanna Bajor, tel. 58 32 68 742, e-mail: j.bajor@pomorskie.eu

Projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Źródło: DES UMWP

 

Przejdź do góry strony