Skocz do głównej treści strony
PCEN

DORADZTWO ZAWODOWE

                        

Gospodarka naszych czasów podlega dynamicznym zmianom, których główną siłą sprawczą są innowacje technologiczne w sposobach produkcji i świadczenia usług. Zmianom tym towarzyszą niepewność i niestabilność zatrudnienia, fluktuacje zapotrzebowania na nowe umiejętności i role zawodowe, częsta zmiana stanowisk pracy, zakresu obowiązków i zadań, a często również potrzeba przekwalifikowania i kontynuacji kariery w odmiennym od dotychczasowego środowisku. W takich warunkach rozwój zawodowy przybiera postać coraz bardziej nieregularnych i zindywidualizowanych ścieżek kariery.

W obliczu ww. zmian zaistniała potrzeba wypracowania nowego podejścia do procesów kształcenia się i polityki edukacyjnej, w których centrum znajduje się człowiek wraz z jego potrzebami i problemami. Wyrazem takiego podejścia jest tworzenie systemów, które pozwolą szybko reagować na pojawiające się zapotrzebowanie na rynku pracy, a także będą stwarzać możliwości dla wielu nowych sposobów uczenia się na każdym etapie życia. Perspektywa uczenia się przez całe życie (lifelong learning – LLL) wytycza kierunki polityki, która obejmuje działania na rzecz: uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym); uczenia się na wszystkich etapach życia, począwszy od najmłodszych lat do późnej starości; identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.

 

Założenia lifelong learning mają wpływ na zmianę podejścia do edukacji, polegającą na przejściu od nauczania dyrektywnego w stronę autonomicznego uczenia się. Zmiana myślenia o tym, na czym polega uczenie się zarówno w systemie formalnym, jak i pozaformalnym oraz w ramach nauki nieformalnej wpływa istotnie na to jak kształtuje się dziś rola i charakter doradztwa zawodowego.

Szczególnie ważnym zadaniem dzisiaj stało się kształcenie i doskonalenie zawodowe doradców zawodowych, w tym zatrudnionych w szkołach oraz rozwijanie ich umiejętności korzystania z różnorodnych metod, narzędzi i źródeł danych wspierających realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

Efektywne działanie doradztwa zawodowego wymaga zaufania ze strony osób uczących się i ich gotowości do korzystania z pomocy doradców oraz dostępnych narzędzi. Konieczne jest zatem zwiększenie dostępności tych rozwiązań i ich profesjonalizacja, tak by stały się wiarygodnym źródłem wsparcia dla osób uczących się przez całe życie.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju do współpracy oraz wspólnego kreowania profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach!

 

Przejdź do góry strony