Skocz do głównej treści strony
PCEN

Konferencja naukowo-dydaktyczna „W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego”

Zachęcamy do udziału  w konferencji naukowo-dydaktycznej W zdrzadle słowiańsczich jãzëków. Interkomprehensja w uczeniu się i nauczaniu języka kaszubskiego. Konferencja odbędzie się 20 września 2023 r. od godz. 8.30 do godz. 14.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55,  aula 1.45).

Przynależność języka kaszubskiego i polskiego do jednej rodziny języków zachodniosłowiańskich jest szansą (choć może też być zagrożeniem) na łatwiejsze opanowanie nowego języka. Warto o tym wiedzieć, aby możliwie dobrze wykorzystywać dobre strony tego pokrewieństwa. Interkomprehensja to zdolność szybkiego rozumienia języków blisko spokrewnionych. Osoba, która potrafi uważnie słuchać, zauważa podobnie brzmiące słowa, podobieństwo konstruowania wypowiedzeń czy analogie w sposobie odmiany wyrazów. Wzajemna analogia kaszubszczyzny i polszczyzny umożliwia w jakimś stopniu rozumienie mowy lub tekstu zapisanego przez uczniów uczących się w szkole języka kaszubskiego, mimo że nie używali go wcześniej ani w domu, ani w środowisku rówieśniczym. Podobieństwo językowe daje więc szansę bycia biernym użytkownikiem języka w pierwszym okresie jego nauki, co może stanowić motywację do uczenia się go.  

Konferencja będzie dwudzielna: zajęcia warsztatowe poprzedzą wykłady mistrzów nauki.  Zaprezentowane zostaną dwa referaty: prof. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański) omówi potencjał psycholingwistyczny, glottodydaktyczny i pedagogiczny podobieństwa polszczyzny i kaszubszczyzny, a prof. Nicole Dołowy Rybińska (Instytut Slawistyki PAN) powie, jak interkomprehensja wzmacnia wielojęzyczność na Łużycach. Przykłady dobrych praktyk dopełni doświadczenie nauczania języka polskiego uchodźców z Ukrainy i użytkowników innych języków słowiańskich (rozmowę  z profesorami Anetą Lewińską i  Dušanem Paždjerskim przeprowadzi dr Justyna Pomierska). Warsztaty dydaktyczne poprowadzą: dr Joanna Ginter, Karolina Weber, Anna Cupa i  Róman Drzeżdżón.

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku jest Parterem tego wydarzenia.

Rejestracja: OTWÓRZ

Przejdź do góry strony