Skocz do głównej treści strony
PCEN

Jestem bezpieczny na ulicy – turniej wiedzy dla 6-latków

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku zaprasza dzieci 6-letnie (wraz ze swoimi wychowawcami) do udziału w turnieju.
Z każdego przedszkola / oddziału przedszkolnego może się zgłosić 3-osobowa drużyna.

Cele Turnieju:
1. Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa.
3. Przybliżenie dzieciom przepisów dotyczących znaków obowiązujących w ruchu drogowym.
4. Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
5. Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.
6. Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.


Zgłoszenia:
Udział w turnieju należy zgłaszać poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)  oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) do 30.04.2023 r. na adres e-mailowy: sekretariat_sp77@op.pl lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk.
 
Przebieg turnieju:
Termin turnieju: 12 maja 2023 r. o godzinie 9:00
Turniej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeprowadzony będzie w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym:

 

Jestem bezpieczny na ulicy – turniej wiedzy dla 6-latków

Przejdź do góry strony