Skocz do głównej treści strony
PCEN

VIII Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

Już 26 października 2024 r. odbędzie się VIII Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa (PUKN). Tegoroczne wydarzenie będzie przebiegało pod hasłem Sztuczna inteligencja – szansa na rozwój czy zagrożenie. Właśnie otworzyliśmy nabór na uczniów prelegentów oraz autorów posterów naukowych.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Podczas tegorocznej edycji zastanawiać się będziemy nad miejscem sztucznej inteligencji we współczesnym świecie w ramach trzech paneli dziedzinowych: nauk biologiczno-chemicznych, nauk humanistycznych i nauk technicznych.

Jeśli chcielibyście zaprezentować się przed szerokim audytorium i wygłosić referat podczas konferencji naukowej, to zapraszamy do wysyłania zgłoszeń. Możecie również przygotować poster naukowy.  Chęć czynnego uczestnictwa w wydarzeniu możecie zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (https://ankiety.pbp.gda.pl/index.php/779811?lang=pl)  

 

Uwaga! Referat, jak i poster może mieć maksymalnie dwóch autorów. Do zgłoszenia potrzebny będzie temat referatu lub posteru (plakatu naukowego) oraz jego abstrakt (czyli krótkie streszczenie). Powinien zawierać od 7 do 10 zdań. Zgłoszenia najlepiej ocenione przez moderatorów paneli dziedzinowych, otrzymają kwalifikacje do konferencji.

Konferencja odbędzie się 26 października 2024 r. na Politechnice Gdańskiej. Wydarzenie adresowane jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

W sformułowaniu tematu mogą Wam pomóc wymienione niżej zagadnienia:

– leczenie i zwalczanie nowotworów przy pomocy inteligentnych urządzeń i robotów

– bezpieczeństwo systemów sztucznej inteligencji

– sztuczna inteligencja w przekształcaniu języka naturalnego: metody analizy tekstu, tłumaczenia maszynowego i generowania treści

– algorytmika genetyczna i programowanie genetyczne

– zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie i lecznictwie

– synteza chemiczna wspomagana sztuczną inteligencją

– informatyka kwantowa, komputery kwantowe i zasada zachowania informacji

– nanotechnologia i miniaturyzacja, prawo Moore’a

– nowoczesne algorytmy i metody opracowywania danych

– maszynowe uczenie się, rozpoznawanie mowy i obrazów, przetwarzanie języków, człowiek-cyborg

– wirtualna rzeczywistość

– społeczne i etyczne skutki wykorzystania chata GPT

– sztuczna inteligencja a twórczość artystyczna

– AI jako wsparcie edukacji w szkołach i na uczelniach

– dziennikarstwo/pisarstwo w dobie sztucznej inteligencji

– projektowanie leków i nowych związków chemicznych ze wsparciem nowych technologii

– zastosowanie chemii do tworzenia nowych materiałów wykorzystywanych w urządzeniach sztucznej inteligencji

– etyczne i psychologiczne aspekty retuszowania zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji

– edycja zdjęć i filmów do social mediów za pomocą sztucznej inteligencji a postrzeganie własnego ciała i samoocena młodych ludzi

– wykorzystanie deepfake w kontekście social media: implikacje dla tożsamości i autentyczności online

– rola sztucznej inteligencji w promowaniu nierealistycznych standardów piękna i ich konsekwencje społeczne

– sztuczna inteligencja w tworzeniu literatury: od generowania tekstów do refleksji nad kreatywnością i autentycznością dzieła

– etyczne implikacje stosowania sztucznej inteligencji w interpretacji dzieł sztuki i literatury: kwestie praw autorskich i oryginalności

– ewolucja technologiczna: porównanie tempa postępu technologicznego między dawnymi czasami a dzisiejszym światem cyfrowym

– przemiany w sposobie życia i pracy w erze szybkiego postępu technologicznego: od ręcznej pracy do cyfrowej rewolucji i zastąpienia człowieka przez maszynę

– technologiczne nierówności a rozwój społeczny: wyzwania związane z adaptacją społeczną do szybko zmieniającego się świata cyfrowego

– zawody przyszłości wykorzystujące AI

Przed konferencją odbędą się warsztaty online, podczas których będziemy mówić o tym, jak występować publicznie, jak zrobić dobrą prezentację multimedialną oraz na co zwrócić uwagę przy pisaniu posteru. Ponadto dowiecie się z jakich źródeł informacji korzystać, aby Wasze wystąpienia odwoływały się do wiarygodnych materiałów tradycyjnych i internetowych. Ponadto w trakcie przygotowań do wystąpień i tworzenia posterów naukowych będziecie mogli wypożyczyć ze zbiorów Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku książki z zakresu tematyki konferencji, w tym nowości wydawnicze zakupione w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”.

Ważne terminy:

do 20 maja – zgłoszenia abstraktów referatów i posterów,

do 5 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru,

do 7 października – przesłanie gotowego posteru w formacie pdf do wydruku w formacie B1 w orientacji pionowej

do 15 października – przesłanie prezentacji multimedialnej 20-minutowych wystąpień w programie PowerPoint

Organizatorami wydarzenia są: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Informacji szczegółowych udziela:

Justyna Malinowska

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku

uczniowska.konferencja@pbp.gda.pl

tel. 58 344 01 68 w. 103

tel. 515 291 716

 

Źródło: PBP w Gdańsku

VIII Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

Przejdź do góry strony