Skocz do głównej treści strony
PCEN

Międzynarodowy Kongres Edukacji Pozaformalnej „Całożyciowa KreAktywność”

Zachęcamy do wzięcia udziału w Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Edukacji Pozaformalnej „Całożyciowa KreAktywność” (I International Non-Formal Education Congress in Lublin „Life-long CreActivity”), który odbędzie się w Lublinie w dniach 12–14 czerwca 2023 roku.
Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Fundację Sempre a Frente we współpracy z Sekcją Pedagogiki Sztuki Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Kongres dotowany jest ze środków otrzymanych od Gminy Lublin i realizowany w ramach inicjatyw związanych z przyznaniem Miastu Lublin prestiżowego tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.
 
Najważniejsze cele Kongresu:
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka oraz Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego.
W ramach kongresu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Społeczno-kulturowy wymiar edukacji pozaformalnej” pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są w załączonym Komunikacie oraz na stronie internetowej Kongresu: www.edukacja-pozaformalna.umcs.pl
Koszty uczestnictwa: 50 zł.
Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, catering (przerwy kawowe, obiad pierwszego i drugiego dnia, kolacja pierwszego i drugiego dnia), bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegów i śniadań. Z opłaty zwolnione są osoby uczące się i studiujące.
 
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU w kongresie/konferencji przyjmowane są do 10 maja 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy:

– dla przedstawicieli ośrodków naukowych, szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych: 
https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy,25912.htm
– dla osób uczących się i studiujących:
https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy-dla-studentow-i-mlodziezy,26135.htm
Źródło: UMCS

 

Przejdź do góry strony