Skocz do głównej treści strony
PCEN

V Forum Pomorskiej Edukacji

Spotkanie prowadził Piotr Świąc (prezenter i dziennikarz). Gości przywitał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk nadmieniając, że warto zabrać głos o tym co myślimy o zaproponowanych przez MEN zmianach w oświacie. Zdaniem marszałka:

V Forum Pomorskiej Edukacji odnosi się do idei obywatelstwa, do naszej odpowiedzialności za małą i dużą ojczyznę oraz do naszej tradycji. Nie ograniczamy się do dyskusji o tym co należy zrobić, lecz również uruchamiamy trwałą współpracę pracodawców ze szkołami. W Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 przewidziane zostały ogromne pieniądze dla rozwoju oświaty na Pomorzu - prawie 300 mln. zł. Bez wydajnej pracy nauczycieli nie uda się wychować nowego pokolenia Pomorzan, świadomie biorących odpowiedzialność za losy Pomorza.

Marszałek liczy na pomoc nauczycieli Pomorza.

W dalszej części Forum podczas uroczystego podpisania umów z przedstawicielami powiatów w ramach RPO Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła założenia dofinansowanych. Przykładowo gmina Miasto Gdańsk otrzymuje na realizację projektów ponad 50 mln. zł, gmina Miasto Gdynia (ponad 70 mln), powiat kartuski (ponad 11,5 mln zł), powiat kwidzyński (ponad 21 mln. zł.), powiat lęborski (ponad 14 mln.), powiat malborski (ponad 7 mln. zł), powiat nowodworski (pomad 5 mln), Miasto Słupsk (ponad 12 mln. zł), Miasto Sopot (ponad 3,7 mln), powiat starogardzki (ponad 22 mln. zł), powiat sztumski (ponad 8,8 mln. zł).

Następnie prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład „Pomorskie ideały obywatelskie – inspiracje nie tylko dla edukacji”. Jakie są nasze obywatelskie zobowiązania? Jak podtrzymać wiarę w demokratyczne ideały w warunkach populistycznej alternatywy? To nie są tylko dylematy polskie. Sprawdzianem demokracji są codzienne czyny. Rozmawiamy o tym w konkretnym miejscu na Pomorzu – tu jest pełno symboli i wartości: Westerplatte, zaślubiny Polski z morzem, Oliwa, Wybicki. My na Pomorzu pochodzimy z różnych stron, lecz jeżeli chcemy z siebie widzieć Pomorzan, musimy poznać ten region i się z nim utożsamiać. Lokalne wartości uwrażliwiają człowieka w treściach uniwersalnych. Otwartość i poszanowanie inności są najważniejszymi wartościami Pomorza. Fundamentem demokracji jest prawo do krytyki, obywatele nie mogą bać się państwa, bo jeśli tak się staje to państwo umiera. My tutaj na Pomorzu mamy prawo do naszej skomplikowanej historii. Dlatego też szyderstwem jest wspominanie o „dziadku z Wermachtu”. Historia jest ważna, lecz pamiętajmy, że wychowujemy przyszłych obywateli. Muszą być kształceni zgodnie z motem Gdańska „Ani zuchwale, ani bojaźliwie”.

W dalszej części Forum uczestnikom przedstawiono film z sondą „Zdaniem byłych ministrów edukacji” – Wojciecha Książka, Katarzyny Hall, Franciszka Potulskiego oraz prof. Edmunda Wittbrodta.

Po obejrzeniu sondy przeprowadzono dyskusję moderowaną z udziałem zaproszonych gości. Moderator Marcin Nowicki ekspert niezależny, rozpoczął słowami: Młody człowiek wchodząc do firmy ma odwiesić na haku swoją kreatywność, i stosować procedury tam obowiązujące – to jest obecny paradoks.

Filip Górski (uczeń III LO w Gdańsku)  powiedział: Rację miał Lech Wałęsa mówiąc, że demokracja liberalna odchodzi w niebyt. Ja jeszcze nie wiem na jakie studia chcę pójść, co jest efektem tego że mam tyle możliwości; mając tyle do wyboru nie bierzemy niczego, mamy wyścig szczurów, moje pokolenie coraz częściej zapada na psychiczne problemy. Musimy nauczyć się żyć w takim świecie jaki mamy, my go nie zmienimy.

Kolejny uczestnik dyskusji Tomasz Zbierski (dyrektor VI LO w Gdańsku dodał: Odpowiemy na pytanie: jak zrobić by to co się dzieje w edukacji spróbować oddalić od przepaści nad którą stajemy. Potrzebny jest czas dla wszystkich postulatów, które były dotychczas głoszone w województwie pomorskim.  Musimy uczyć młodzieży krytycznej analizy źródeł. Mamy przewagę nad innymi regionami, gdyż u nas dużo się dzieje, należy odejść od systemu, bo inaczej próby zmian się nie powiodą. Na 1 mln obywateli mamy rocznie 9 postulatów patentowych, zaś na zachodzie nawet 300.

Agnieszka Piórkowska (Europejskie Centrum Solidarności) powiedziała:

Naszą edukacyjną misją jest solidarność codzienna a nie tylko ta pomnikowa. Młodzi ludzie nie będą chcieli brać udział w wyborach, jeżeli nie będą mieli poczucia współpracy. Historia jest zawsze dla nas punktem wyjścia do dyskusji.

Z kolei Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Miasta Gdańska dodał: Jeżeli my oczekujemy od szkoły, że będzie oazą demokracji, to mamy z tym obecnie duży problem, gdyż co innego dzieje się w przestrzeni. Młodzi ludzie mają się dobrze przygotować do egzaminu. Szkoły nie zmieni się przy obecnej reformie, bez pracy ludzi na samym dole: rodzice, samorządy, pracodawcy. Nie może to być kolejna reforma na jednego ministra.

Dr hab. Monika Mazurek – Janasik prof. UG: Jesteśmy świadkami przełomu w świecie, który możemy obserwować, chciałabym żebyśmy poszli w kierunku wspólnot, w których poczulibyśmy się obywatelami. Szkoły prywatne pojawiają się jako miejsca dla dzieci, które nie mają „wpaść” w system edukacji. Możemy rozwalać system edukacji od środka, przenosząc metody projektowe, aby uczyć niezależnego myślenia. Trzeba dać młodym ludziom szanse.

Dr Jerzy Wiśniewski z Kuratorium Oświaty w Gdańsku nadmienił, że: Trzeba zrobić wszystko by dać młodym ludziom przykłady, by mieli wiarę w przyszłość. Są tacy co tylko studiują i nie wpisują się w działania poza uczelnią. Warto wskazywać pozytywne drogi.

Po przerwie uczestnicy V Forum obejrzeli film z sondą „Zdaniem uczniów”. Następnie przeprowadzono dyskusję podsumowującą fora subregionalne, które odbyły się przed Forum w Brusach, Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim oraz Gdyni. Podsumowania dokonali: Renata Mistarz (CEN w Gdańsku), dr Grzegorz Piekarski, Artur Rajkowski i Marta Siciarek.

Przykładowo w Nowym Dworze Gdańskim forum odbywało się pod hasłem „Edukacja obywatelska poza szkołą”. Artur Rajkowski wspomniał iż kluczem jest praktyka. Bardzo istotne jest wsłuchiwanie się. Edukacja szkolna i poza szkolna powinna się uzupełniać. Marta Siciarek podsumowała z kolei forum subregionalne z Gdyni pod tytułem: „Migracje – włączanie do wspólnoty regionalnej”. Jesteśmy oddani medialnym histeriom. Nie oczekujmy od młodzieży że oni będą bardziej otwarci na migracje niż my sami. Stosunek do obcego jest wskaźnikiem obywatelskości.

Renata Mistarz, która podsumowała forum subregionalne w Brusach dodała, że należy pozwolić młodemu człowiekowi na własne działanie, dorośli powinni mieć więcej zaufania do młodych ludzi.

Dr Grzegorz Piekarski: Należy zmienić samą kulturę funkcjonowania szkół.

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński podsumował, że zawsze jest dobry czas by wracać do ideałów demokratycznych. Jeśli nie postawy obywatelskie to co w zamian? Alternatywą nie jest populizm. Przeciwko pesymizmowi jest jedna rada: jest to praca. Nie brakuje nam ludzi, którzy chcą w tą pracę swój czas i energię zainwestować.

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu nauczyciel Pomorza. Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec przedstawił charakterystykę konkursu oraz skład komisji. Konkurs dostrzega wartości towarzyszące nauczycielom podczas codziennej pracy. Nastąpił wybór 10 kandydatów spośród 110 zgłoszeń do tytułu.

Wybrani kandydaci to: Felicja Baska-Borzyszkowska, Tadeusz Chądzyński, Waldemar Kotowski, Anna Niemczynowicz, Danuta Pioch, Justyna Prolejko, Piotr Sikorski, Ryszard Szubartowski, Ewa Szymańska, Agnieszka Tomasik.

Wyróżnione zostały następujące osoby: Felicja Baska-Borzyszkowska, Tadeusz Chądzyński, Anna Niemczynowicz i Danuta Pioch

Z kolei tytuł Nauczyciel Pomorza otrzymał Piotr Sikorski nauczyciel geografii z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego nr 4 w Słupsku. Wszystkich nagrodzonym GRATULUJEMY!

Na sam koniec V Forum Pomorskiej Edukacji nastąpiło wręczenie nagród w ramach plebiscytu Dziennika Bałtyckiego Nauczyciel na medal 2016. Czytelnicy zgłosili prawie 600 kandydatów. W poszczególnych kategoriach I miejsce zajęli Alicja Romanowska oraz Kamila Szlendak. Również GRATULUJEMY!

Przejdź do góry strony