Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nabór na specjalistę – lidera sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji społecznych

W związku z realizacją przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku projektu pn. „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 PCEN ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista – lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji społecznych w wymiarze 0,5 etatu.

Planowany okres zatrudnienia: 01.06.2024 r. – 31.10.2026 r. z możliwością wydłużenia, nie dłużej niż do 31.12.2029 r.

Przewidziane projektem działania w ramach realizowanych form wsparcia:

  • powołanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji społecznych, których celem jest m.in.: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z pracą z uczniem zdolnym, w tym wyjazdowe spotkania sieci;
  • organizacja i realizacja seminariów tematycznych i szkoleń wyjazdowych we współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
  • współpraca merytoryczna przy organizacji gali Zdolni z Pomorza;
  • monitorowanie realizacji ww. form wsparcia i analiza ryzyka osiągnięcia założeń zadania.

Termin składania ofert mija 24 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

Dalsze szczegóły w zamieszczonym poniżej ogłoszeniu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 4 706 986,04 PLN
Dofinansowanie UE: 4 000 938,13 PLN

Przejdź do góry strony