Skocz do głównej treści strony
PCEN

Konkurs dla szkół do pilotażowego projektu dotyczącego nowoczesnego doradztwa zawodowego

Zapraszamy publiczne szkoły podstawowe (klasy 7–8) oraz publiczne szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, klasy 1–2) z terenu województwa pomorskiego do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie „Model nowoczesnego systemu doradztwa zawodowego dla pomorskich szkół” (MSDZ). Ideą tego konkursu jest wybór 20 szkół, które w swojej pracy gotowe są do podejmowania działań wykraczających poza standardowe zadania i schematy realizacji doradztwa zawodowego.

Szkoły zaproszone do projektu zostaną wyposażone m.in. w zestaw profesjonalnych narzędzi i materiałów do pracy doradców zawodowych z uczniami, w tym przygotowanie doradców zawodowych i/lub nauczycieli realizujących zajęcia doradztwa zawodowego do ich efektywnego wykorzystania w planowaniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych uczniów.

Zgłoszenia szkół można dokonywać do 20 listopada 2023 roku, do godz. 15:00.

Koordynatorem projektu jest Grażyna Kurowska, nauczyciel-konsultant w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, wojewódzki konsultant ds. doradztwa zawodowego w szkole, w projekcie KPO/22/LLL/W/0013.

Kontakt: grazyna.kurowska@pcen.gda.pl, tel. (58) 34 04 127

Konkurs dla szkół do pilotażowego projektu dotyczącego nowoczesnego doradztwa zawodowego

Przejdź do góry strony