Skocz do głównej treści strony
PCEN

XXIV Krajowa Konferencja online Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Uniwersytet Warszawski zaprasza do udziału w XXIV. Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem:

Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych - w szkole i na uniwersytecie. W szczególności weźmiemy pod uwagę doświadczenia dydaktyków zdobyte w okresie zdalnego nauczania związanego z bieżącą sytuacją epidemiologiczną. 

Sesje tematyczne:

  • Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą nauczanie zdalne w szkołach i na uniwersytetach?
  • Jakie jest miejsce nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się uczniów i studentów w dobie globalnych zmian?
  • Jaki wpływ na codzienne funkcjonowanie uczelni i szkół mają zmiany przepisów prawnych?
  • Jak zmienia się proces kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli?
  • Czy o zmianach środowiska i problemach globalnych uczymy adekwatnie do realiów dzisiejszego świata?
  • Jak uczyć o zmianach klimatu, o utracie różnorodności biologicznej, o gospodarowaniu przestrzenią? Jak dotrzeć z tą wiedzą do szerokiej grupy odbiorców?
  • Jak na globalne zagrożenia środowiska możemy reagować lokalnie i jakich kompetencji potrzebuje uczeń i student by hasło "rozwój zrównoważony" kierować na działanie?

Termin: 28-29 września 2020 roku

Ze względu na sytuację epidemiczną i Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020, obrady konferencyjne przenosimy w przestrzeń wirtualną.

Organizatorzy zapraszają: nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów, doktorantów i dydaktyków akademickich zajmujących się kształceniem studentów, w tym przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.


Organizatorzy proszą o zapoznanie się z komunikatem nr 2 (w załączniku poniżej).

W związku z przeniesieniem konferencji w środowisko wirtualne organizatorzy zmienili wysokość opłat konferencyjnych:

Udział w konferencji:

  • Wariant A: Opłata dla studenta i doktoranta – 75 PLN (do 30. 07. 2020) lub 100 PLN (do 01. 09. 2020).
  • Wariant B: Opłata dla innych uczestników – 150 PLN (do 30. 07. 2020) lub 200 PLN (do 01. 09. 2020).

Udział w monografii naukowej wydanej po konferencji:

  • Opłata dodatkowa za udział w monografii naukowej przygotowywanej po konferencji wynosi 250 PLN za pierwszy rozdział i 200 PLN za każdy kolejny.

Istnieje również możliwość udziału w samej monografii – bez udziału w konferencji. W takim przypadku opłata wynosi 250 PLN za pierwszy rozdział i 200 PLN za każdy kolejny. Termin zgłoszenia rozdziału / rozdziałów w monografii bez udziału w konferencji to 15. 09. 2020.

Każdy Uczestnik ma możliwość przedstawienia 1 prezentacji ustnej i do 2 plakatowych oraz opublikowania trzech rozdziałów w monografii.

Wpłat należy dokonywać na konto o numerze: 04 1160 2202 0000 0000 6084 9317.

Tytuł wpłaty: wariant udziału (A lub B) + Imię i nazwisko + XXIVKKDPP. 

Uwaga: Faktury wystawiane będą tylko na osoby fizyczne/ firmy, które dokonają wpłaty.

Jeżeli wpłaty dokonuje osoba fizyczna, faktura będzie wystawiona na nią i nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę/ uczelnię.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/KbXQKZmzQo7KimedA

Termin przesłania ostatecznej wersji rozdziału do monografii to 28 lutego 2021.

Komunikat II: OTWÓRZ

źródło: UW

Przejdź do góry strony