Skocz do głównej treści strony
PCEN

Olimpiady z przedmiotów przyrodniczych

Olimpiada Biologiczna- organizator:  Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika z siedzibą w Krakowie.

strona Olimpiady Biologicznej

Chemiczna-organizator  Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

Geograficzna-organizator Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

Fizyczna- organizator Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

Kwestie organizacyjne dotyczące poszczególnych olimpiad określone są przez ich regulaminy dostępne na stronach organizatorów.

Analogicznie do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, laureaci i finaliści Olimpiad Przedmiotowych zdobywają określone przywileje.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest to w szczególności zwolnienie z egzaminu maturalnego.

Przejdź do góry strony