Skocz do głównej treści strony
PCEN

„Od czego zależy ruch poduszkowca”

Proponowane zajęcia pozalekcyjne skierowane są do uczniów klas IV- VIII czyli uczniów przechodzących z nauczania zintegrowanego do przedmiotowego. Uczestnicy mają nabyć umiejętność stawiania pytań otwartych, stanowiących podstawę postawy badawczej ucznia, oraz rozbudzić ich zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

W przeciwieństwie do modelu tradycyjnej lekcji,  zajęcia powinny być zdominowane aktywnością uczniów. Natomiast nauczyciel ma na zajęciach wspierać pomysłowość ucznia, motywuje do poszukiwań nowych rozwiązań, dba o bezpieczeństwo uczniów. Dlatego uczestnicy pracują w zespołach wg przypisanych ról; koordynatora, badacza, sprawozdawcy. Istotna jest tu ZASADA RÓWNOŚCI- „Bez względu jaką rolę pełnię w zespole wszyscy jesteśmy równie ważni”.

Rolą koordynatora jest czuwanie nad współpracą członków grupy. W sytuacji konfliktowej decyzja koordynatora jest ostateczna i pozostali członkowie zespołu powinni ją uszanować. Koordynator  decyduje o kolejności działań pamiętając jednocześnie by każdy uczestnik grupy wiedział nad jakim zadaniem pracuje zespół. W sytuacjach trudnych to koordynator zgłasza konieczność  skorzystania z wsparcia nauczyciela.

Rola badacza polega na wykonywaniu zadań zleconych prze koordynatora np. przyniesienie niezbędnych materiałów ze stoliczka zbiorczego. Badacze decydują w jaki sposób wykonają zadanie oraz dbają o czystość stanowiska.

Rola sprawozdawcy wypełnienie karty sprawozdawczej według wskazówek nauczyciela.

Organizacja   zajęć :

Nauczyciel przygotowuje stolik z materiałami niezbędnymi do wykonania zadań.

Dozownik od płynu do naczyń, płyta CD, balon, plastelina

Nauczyciel  przekazuje do każdego zespołu instrukcje dla koordynatora i sprawozdawcy.

 

 Do sprawozdawcy

Celem sprawozdawcy jest spisanie jak najwięcej informacji w jak najbardziej krótkiej formie  tym razem zastosujemy schemat działania grupy:

Wpisz imię i nazwisko każdego członka zespołu;

Wpisz w ramkę materiały, które potrzebne są do doświadczenia;

Połącz strzałką ramkę badacza  i materiał który przyniósł;

Połącz strzałką koordynatora i badacza, nad strzałką zapisz jakie zadanie ma wykonać badacz;

Co decyduje o ruchu poduszkowca karta (86.03 KB)

Do koordynatora

Do budowy poduszkowca potrzebujesz zbiornika na powietrze – balon, dozownika od wody, który  pozwoli regulować strumień powietrza. Plastelina będzie łączyć elementy poduszkowca. Zastanówcie się  jak połączyć trzy elementy (balon, dozownik i płytę)  by powietrze z balonika przeleciało przez dozownik wody, otwór w płycie i spadło na ławkę.

Ostatnie 5 minut zajęć to wspólne odpowiedzi na zapisane pytania.

Jedno z najczęściej padających pytań to Dlaczego nasz poduszkowiec jest taki wolny, a ich taki szybki?

Zwracamy tu uwagę uczniów na skład powietrza wydychanego zwłaszcza parę wodną, oraz ilość plasteliny wykorzystanej do budowy modelu (warto przyrównać to budowy szkieletu ptaków' kości pneumatycznych, lekkiej czaszki)

Przejdź do góry strony