Skocz do głównej treści strony
PCEN

"Czy szklanka może sama się napełnić?"

Propozycja zajęć pozalekcyjnych  „Czy szklanka może sama się napełnić”

Uczniowie obserwują  jak tlen podtrzymuje spalanie, oraz zmiany ciśnienia gazów.

 Uczestnicy mają nabyć umiejętność stawiania pytań otwartych, stanowiących podstawę postawy badawczej ucznia, oraz rozbudzić ich zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

W przeciwieństwie do modelu tradycyjnej lekcji,  zajęcia powinny być zdominowane aktywnością uczniów. Natomiast nauczyciel ma na zajęciach wspierać pomysłowość ucznia, motywuje do poszukiwań nowych rozwiązań, dba o bezpieczeństwo uczniów. Dlatego uczestnicy pracują w zespołach wg przypisanych ról; koordynatora, badacza, sprawozdawcy. Istotna jest tu ZASADA RÓWNOŚCI- „Bez względu jaką rolę pełnię w zespole wszyscy jesteśmy równie ważni”.

Rolą koordynatora jest czuwanie nad współpracą członków grupy. W sytuacji konfliktowej decyzja koordynatora jest ostateczna i pozostali członkowie zespołu powinni ją uszanować. Koordynator  decyduje o kolejności działań pamiętając jednocześnie by każdy uczestnik grupy wiedział nad jakim zadaniem pracuje zespół. W sytuacjach trudnych to koordynator zgłasza konieczność  skorzystania z wsparcia nauczyciela.

Rola badacza polega na wykonywaniu zadań zleconych prze koordynatora np. przyniesienie niezbędnych materiałów ze stoliczka zbiorczego. Badacze decydują w jaki sposób wykonają zadanie oraz dbają o czystość stanowiska.

Rola sprawozdawcy to wypełnienie karty sprawozdawczej według wskazówek nauczyciela.

Organizacja   zajęć :

Nauczyciel przygotowuje stolik z materiałami niezbędnymi do wykonania zadań.

Szklanka, miseczka, naczynie pomiarowe,  świeczka,

Nauczyciel przekazuje instrukcje dla sprawozdawcy i koordynatora:

Do sprawozdawcy

Celem sprawozdawcy jest spisanie jak najwięcej informacji w jak najbardziej krótkiej formie  tym razem zastosujemy rysunek i  tabelę.

Wpisz imię i nazwisko każdego członka zespołu oraz materiał, który przyniósł ze stolika.

Na rysunku przedstaw zestaw przygotowany do wykonania doświadczenia. W tabelce odnotuj co zaobserwowaliście przy kolejnych próbach.

Czy szklanka karta (77.28 KB)

Do koordynatora

Do naczynia miarowego nalej  10  ml wody, wodę przelej do miseczki. Świeczkę ostrożnie połóż na środku miseczki i poproś nauczyciela o jej zapalenie . Ostrożnie przykryj świeczkę szklanką. Markerem na szklance  oznacz poziom wody .

Czynności powtarzaj zwiększając  ilość wody o kolejne 10 ml, aż  do momentu gdy szklanka wody już nie przyjmie .

Obraz2
Obraz2
brak autora

 

Ostatnie 5 minut zajęć to wspólne odpowiedzi na zapisane pytania.

Przejdź do góry strony