Skocz do głównej treści strony
PCEN

MIGRACJA

Świadomość tego, że rozmawiając z Innym, obcuję z kimś, kto w tym samym momencie widzi świat odmiennie niż ja i inaczej go rozumie, jest ważna w tworzeniu atmosfery pozytywnego dialogu.

Ryszard Kapuściński

 

Współczesny świat bardzo się zmienia. Na ulicach naszych miast i miejscowości coraz częściej słychać obce języki. Zmiana ta wkracza też do polskich szkół, które nie są przygotowane na obecność uczniów z doświadczeniem migracji (UDM). 

Celem tego bloga jest wsparcie nauczycieli pracujących z nowymi uczniami.

Zebrałam tu publikacje, które porozrzucane są w przestrzeni internetu, układając je w katalogi (po prawej stronie): 

  • Wielokulturowy świat
  • W szkole
  • Język polski jako drugi
  • Szkolenia: zaproszenia i relacje

Życzę powodzenia w przecieraniu szlaków...

Sylwia Kilanowska-Męczykowska

 

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UG oraz Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję glottodydaktyczną „Polszczyzna edukacyjna. Kontekst szkolny i akademicki w ujęciu glottodydaktycznym” 4 – 5 czerwca 2024 r. Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny (budynek Filologii), ul. Wita Stwosza 55  / ON-LIN Celem konferencji jest dyskusja naukowa nad zagadnieniem polszczyzny w edukacji szkolnej i akademickiej w kontekście uczniów/studentów migrujących i pobierających naukę w polskim systemie edukacyjnym. Chcemy także stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, lektorów, teoretyków, badaczy, decydentów, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją międzykulturową, kształceniem przyszłych nauczycieli przedmiotów. Udział w wydarzeniu możliwy jest w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szczegółowy program konferencji dostępny jest u dołu strony. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Link do spotkań w sesjach oznaczonych kolorem niebieskim: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M1NmRkYmUtMGRiMi00OTAyLWE3MjUtNzY2ODc0NTRjZjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%223b8708c7-864c-453c-9c43-66ccc7dcd029%22%7d Identyfikator spotkania: 369 985 322 47 Kod dostępu: UQh3Ah ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Link do spotkań w sesjach oznaczonych kolorem zielonym: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4NjI4MGMtZTJiZS00Nzk3LThiM2YtZDBlODJiN2YxMmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22fb753d32-ac24-4f28-8f67-94997c7eaf5d%22%7d Identyfikator spotkania: 385 766 881 509 Kod dostępu: NJoMRP 
Konferencja „Polszczyzna edukacyjna. Kontekst szkolny i akademicki w ujęciu...

Kontakt

SYLWIA KILANOWSKA-MĘCZYKOWSKA zdjęcie główne
SYLWIA KILANOWSKA-MĘCZYKOWSKA

Pokój 447

tel. 58 340 41 01

e-mail: sylwia.kilanowska-meczykowska@pcen.gda.pl

pon.-wt., czw. 8:00-15:00, śr. 8:00-16:00, pt. 8:00-14:00

Nauczyciel-konsultant ds. języka polskiego i pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Informacja o konsultancie: ZOBACZ

MIGRACJA

Przejdź do góry strony