Skocz do głównej treści strony
PCEN

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczne (O)pole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Zwracam się uprzejmie z prośbą o rozpropagowanie w szkołach na terenie Państwa działalności informacji o Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Plastycznym „Matematyczne (O)pole”, poprzez zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej, czy poprzez maile do poszczególnych szkół z Państwa bazy. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny.

Jest to już 7. edycja tego Konkursu i choć cieszy się już sporym zainteresowaniem, to chcemy aby informacja o nim dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców. W ubiegłym roku szkolnym większość Kuratoriów Oświaty wpisała nasz Konkurs do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: 

https://www.snm.edu.pl/p/konkursy-plastyczne-snm.html

Z poważaniem,

Magdalena Glac

- Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
- Koordynator Konkursu

Przejdź do góry strony