Skocz do głównej treści strony
PCEN

Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna jest matematyczka, była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej (1974-1986), od 1990 roku jest nauczycielką matematyki w szkołach publicznych i niepublicznych, autorką publikacji dla nauczycieli i materiałów metodycznych, trenerką programu Szkoła Ucząca Się, kierowniczką Akademii SUS prowadzącej szkolenia dla nauczycieli.

W książce „Ocenianie kształtujące w praktyce” autorka w bardzo przystępny sposób wprowadzała nauczycieli w ocenianie kształtujące.

 

W książce Uczę (się) w szkole) opisuje pięć strategii oceniania kształtującego:

  • Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
  • Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dzięki którym będzie można uzyskać informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
  • Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w ich procesie uczenia się.
  • Umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych.
  • Wspomaganie uczniów, by stali się odpowiedzialnymi autorami procesu swojego uczenia się.

Przejdź do góry strony