Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nauczyciele i matematyka

Instytut Badań Edukacyjnych zaprezentował wyniki „Badania potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyki w zakresie rozwoju zawodowego”. Badanie pokazało, że część nauczycieli uczących matematyki nie ma wiedzy matematycznej koniecznej do wyposażenia ucznia w komplet umiejętności wymaganych na danym etapie edukacyjnym. Stopień awansu zawodowego nie przekłada się na poziom kompetencji dydaktycznych i przedmiotowych.

Najbardziej typowe luki w zakresie kompetencji dydaktycznych nauczycieli to:

  • wyręczanie ucznia w poszukiwaniu rozwiązywania problemu lub narzucanie mu własnego sposobu rozwiązania,
  • przywiązywanie zbyt dużej wagi do formalnego zapisu rozwiązania,
  • brak umiejętności właściwej oceny nietypowych rozwiązań  uczniowskich,
  • brak umiejętności pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

Szczegółowe informacje i raport

Na podstawie informacji prasowej IBE

Przejdź do góry strony