Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nabory wniosków do Erasmus+ na rok 2022

 

Poniżej harmonogram naboru wniosków do projektów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:  https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2022-zaproszenie-do-skladania-wnioskow

Dla wszystkich chętnych polecamy też lekturę opisu Przewodnika do projektu, który dostępny jest tutaj :
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_pl.pdf
 
W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2022, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowaniu wniosków!

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

A wszystkich chętnych do zapoznania się z praktycznym wdrożeniem projektów w szkole, zapraszam na spotkanie w dniu 26 stycznia 2022 w godz. 15.30 - 17.00 POWER w szkole - czyli jak inspirować się doświadczeniami europejskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach dla kadry pedagogicznej podzielą się z nami swoimi doświadczeniami. Serdecznie zapraszam :)

Przejdź do góry strony