Skocz do głównej treści strony
PCEN

Sesja edukacyjna online Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza nauczycieli i edukatorów do udziału w bezpłatnej sesji edukacyjnej online.

Spotkanie pn. „Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” odbędzie się 2 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 na platformie Zoom.

Jego celem jest zapoznanie nauczycieli ze zbiorami Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i zainspirowanie ich do wykorzystywania tego typu materiałów w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Uczestnicy:

·         poznają wybrane obiekty i zapisane w nich historie;

·         dowiedzą się o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez muzeum;

·         zaznajomią się z lekcjami muzealnymi, stworzonymi z wykorzystaniem historii zabytków i pamiątek kresowych;

·         otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w 5-godzinnym spotkaniu oraz materiały edukacyjne w formie elektronicznej.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także edukatorów zainteresowanych tematyką edukacji muzealnej, zbiorów muzealnych oraz historii ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Termin zgłoszenia: do 30 listopada 2023 r. (liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1ve4so-VP0gGdOSV2OTDUZ6D_LAOcRUvEMZVt230ClHE/edit

Więcej informacji: https://ziemiewschodnie.pl/pl/oferta-edukacyjna/seminaria

Kontakt: Mirella Rusek-Pora, m.rusek@mnw.pledukacja@mzwdr.pl

 

Źródło: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Sesja edukacyjna online Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Przejdź do góry strony