Skocz do głównej treści strony
PCEN

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Edukacja włączająca, czyli różnorodność jako zasób

”Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.”

Włączenie społeczne, dołączenie czy też inaczej inkluzja (z łac. Includere), to termin który w polityce społecznej Unii Europejskiej zastąpił słowo integracja, czyli scalanie[1]. Nie był to jednak zabieg tylko techniczny polegający na zamianie jednego słowa drugim, w celu zwrócenia uwagi społeczności europejskiej czy międzynarodowej na działania Komisji, związane z wyrównywaniem szans funkcjonowania społecznego osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Inkluzja tym różni się od integracji, że ma nie tylko łączyć poszczególne elementy w całość tworząc jednolity układ, ale ma także uwypuklić różnice pomiędzy nimi. I pokazać, że to dzięki nim powstaje coś nowego, lepszego, pełniejszego.

Przeczytaj całość... strony 5-6

Kontakt

ŁUKASZ FRANKÓW zdjęcie alternatywneŁUKASZ FRANKÓW zdjęcie alternatywneŁUKASZ FRANKÓW zdjęcie główne
ŁUKASZ FRANKÓW

Pokój 444

tel. 58 340 41 17

e-mail: lukasz.frankow@pcen.gda.pl

pon.-pt.: 7:30-14:30

Nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Informacja o konsultancie: ZOBACZ

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Przejdź do góry strony