Skocz do głównej treści strony
PCEN

Prace domowe - badania

Zagadnienie prac domowych, w tym ich efektywności było i jest  przedmiotem szeregu badań naukowych. Temat interesował uczonych już w XIX wieku. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych publikacji poświęconych pracom domowym i zapraszamy do zapoznania się z nimi. Wybrane materiały to raporty badawcze lub przeglądy prac i teksty bazujące bezpośrednio na badaniach edukacyjnych. Nie jest to oczywiście pełen katalog. Do prac domowych odwoływał się także John Hattie. Najnowsza publikacja Visible Learning The Sequel obejmuje ponad 2 000 metaanaliz. (!)

Zapraszamy do lektury

1. Aleksandra Jasińska-Maciążek, Joanna Stelmach, Pomóż mi zrobić to samodzielnie – czyli o pracach domowych, OSTROŁĘCKIE OBSERWATORIUM OŚWIATOWE 2022/23 Roman Dolata, Paweł Grygiel, Dorota M. Jankowska, i inni Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI, warszawa 2015.

2.  Aleksandra Jasińska-Maciążek, Joanna Stelmach, JAKIE PRACE DOMOWE WSPIERAJĄ SZKOLNE UCZENIE SIĘ? Prezentacja XXIX KDE, Łódź 2023.

3. Maciej Jakubowski, Jerzy Wiśniewski, Zadawać czy nie? prace domowe w świetle badań. Policy Note 3/2017, Evidence Institute.

4. Natalia Bednarska, Praca domowa uczniów- przegląd badań, "Ruch Pedagogiczny", 4/2015.

5. Roman Dolata, Paweł Grygiel, Dorota M. Jankowska, i inni Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI, Warszawa 2015.

 

 

 

Przejdź do góry strony