Skocz do głównej treści strony
PCEN

Zdolni z Pomorza

UE Fundusze Urząd Marszałkowski

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zdolni z Pomorza (RPPM.03.02.02-22-0021/16), Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 114/221/21 z dnia 4 lutego 2021 r., o zmianie Uchwały w sprawie dofinansowania na realizację projektów Zdolni z Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, został wydłużony do 2023 roku. Ponadto zwiększona została jego wartość do 7 464 238,02 zł.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn. "Zdolni z Pomorza", obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) – w tym również projekt "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane jest z wykorzystaniem Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Sieć Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK) zainicjowana została w ramach projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), który został zrealizowany przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

  • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • informatycznych,
  • umiejętności uczenia się,
  • społecznych,
  • inicjatywności i przedsiębiorczości.

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

zdolni

Wartość projektu: 7 464 238,02 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 7 091 026,12 zł
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego: ZOBACZ

 

Plakat promocja

Przejdź do strony domowej projektu: Zdolni z Pomorza

Projekt Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 jest dedykowany uczniom, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium, są uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników szczególnie uzdolnieni w obszarze kształcenia ogólnego. Odbiorcami wsparcia, są uczniowie wykazujący się wysokimi wynikami nauczania w przedmiotach przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości oraz osiągnięciami w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Celem głównym projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Wartość projektu: 3 464 000,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 944 400,00 zł

Pomoc stypendialna – więcej o projekcie

Więcej o projekcie Zdolni z Pomorza (poniżej):

Przejdź do góry strony