Skocz do głównej treści strony
PCEN

Projekt ZSG-H staży zagranicznych w ramach programu Erasmus+ pt. Staże w Hiszpanii kluczem do profesjonalizmu

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Gdańska jest beneficjentem programu Erasmus+. W ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna – wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, ZSG-H realizuje projekt Staże w Hiszpanii kluczem do profesjonalizmu o wartości 56 574 EUR przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Numer projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2023-1-PL01-KA121-VET000128322.

Projekt uwzględnia cele programu opisane w standardach jakości Erasmusa, tj. włączenie i różnorodność, działania nienaruszające równowagi ekologicznej i uwzględniające odpowiedzialność za środowisko, edukację cyfrową oraz aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji (Hiszpania), co umożliwi im zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, rozwinięcie kompetencji językowych, personalnych oraz społecznych i zostanie potwierdzone odpowiednimi certyfikatami oraz dokumentami, w tym dokumentem Europass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET w celu potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Cele, które ZSG-H chce osiągnąć poprzez realizację projetu, to:

  1. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów
  2. Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów
  3. Wzrost międzynarodowego wymiaru szkoły i umiejętności organizacyjnych szkoły
  4. Wzrost prestiżu szkoły
  5. Wzrost umiejętności językowych uczniów

Projekt realizowany będzie do 30 sierpnia 2024 roku.
Objęty został patronatem medialnym Edukacji Pomorskiej.

Źródło: ZSG-H

Przejdź do góry strony