Skocz do głównej treści strony
PCEN

Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Lepsza Przyszłość

Czas pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie w znacznym stopniu wpłynął na zdrowie psychiczne nas wszystkich, a w szczególności dzieci i młodzieży. Coraz więcej osób wymaga specjalistycznej opieki, do której dostęp często jest utrudniony. Z pewnością nauczyciele powinni mieć informacje dotyczące różnych form wsparcia ucznia (i jego rodziny).

Trwa reforma opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Nowy jej model zakłada stworzenie systemu opartego na trzech tzw. poziomach referencyjności:

  1. ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
  2. środowiskowych centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,
  3. ośrodkach wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej.

Wczesna reakcja na pojawiające się problemy w obszarze zdrowia psychicznego oraz wdrożenie odpowiednich działań terapeutycznych pomagają przeciwdziałać pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta i uniknąć hospitalizacji na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Przeciwdziałają też stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, dają szansę na osiąganie efektów terapeutycznych. W tym kontekście bardzo istotna jest (szeroko i łatwo dostępna) wiedza o różnych formach wsparcia możliwych do uzyskania w obszarze zdrowia psychicznego.

Na zlecenie Samorządu Województwa Pomorskiego na stronie internetowej (platformie edukacyjno-informacyjno-koordynującej Lepsza Przyszłość) znajdują się treści merytoryczne dotyczące dobrostanu psychicznego; funkcjonuje również czat, za którego pośrednictwem można porozmawiać z psychologiem. Ponadto w ramach tej platformy utworzono bazę danych o miejscach wsparcia, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Znajduje się ona pod adresem: pomorskiedlaciebie.pl.

Wykaz miejsc udzielania świadczeń na Pomorzu: ZOBACZ

Platforma Lepsza Przyszłość: ZOBACZ

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Przejdź do góry strony