Skocz do głównej treści strony
PCEN

„Pomorskie Żagle Wiedzy”. Rekrutacja uzupełniająca
do sieci współpracy animatorów

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizują działania w ramach partnerskiego projektu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

Od 17 listopada 2022 roku prowadzona jest uzupełniająca rekrutacja dla nauczycieli pomorskich szkół podstawowych – beneficjentów Pomorskich Żagli Wiedzy do sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów edukacji morskiej.

Zagadnienia poruszane podczas spotkań będą dotyczyć m.in.:

 • włączania tematyki morsko-żeglarskiej w realizację podstaw programowych różnych przedmiotów w szkole podstawowej,
 • pracy metodą projektu oraz innych form i metod w edukacji morskiej,
 • możliwości wykorzystania TIK na zajęciach z tego obszaru tematycznego,
 • bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie,
 • możliwości współpracy w ramach realizacji zajęć edukacji morskiej.

Główne cele spotkań:

 • wymiana doświadczeń,
 • prezentacja dobrych praktyk,
 • analiza bieżących działań/problemów projektowych,
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • dzielenie się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi.


Spotkania odbywają się stacjonarnie lub zdalnie.
Najbliższe spotkanie stacjonarne: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów związanych z żeglugą morską i śródlądową.

 • Szczegóły/zapisy: Sieć współpracy dla animatorów (SA1): 08.12.2022 r., (czwartek) godz. 09.00–14.00: ZOBACZ
 • Szczegóły/zapisy: Sieć współpracy dla animatorów (SA2): 08.12.2022 r., (czwartek) godz. 09.00–14.00: ZOBACZ

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” obowiązujący od 1.09.2022 r.: OTWÓRZ
Warunkiem udziału w spotkaniach sieci współpracy dla animatorów w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami – jak niżej.

Dokumenty uczestnicy składają jednokrotnie.
Dokumenty uczestnika projektu: OTWÓRZ
w tym:

 • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
 • Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.
 • Zakres danych uczestnika projektu.
 • Deklaracja udziału w projekcie.


Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 2014–2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie: OTWÓRZ

logo

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej www.pcen.gda.pl / www.podn.slupsk.pl

logo do stopki
 
sailing-yacht-race-yachting-sailing-regatta
Obraz autorstwa viarprodesign na Freepik

 

Przejdź do góry strony