Skocz do głównej treści strony
PCEN

Nauczyciele-doradcy metodyczni PCEN w Gdańsku

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, jako wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, od wielu lat prowadzi doskonalenie pomorskich nauczycieli. W bieżącym roku do naszego grona dołączyli doradcy metodyczni, którzy również będą wspomagali nauczycieli i rady pedagogiczne.

Na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:

 1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
  1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  4) podejmowaniu działań innowacyjnych.
 2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
  1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
  2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 (ww. Rozporządzenia).

Na podstawie wyników ww. naboru dotychczas w Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zatrudnieni zostali następujący nauczyciele-doradcy metodyczni: ZOBACZ

 

 

 

Przejdź do góry strony