Skocz do głównej treści strony
PCEN

Pomorskie Żagle Wiedzy

Stopka_FUNDUSZE_UE+PL_nowe 2
 
W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej Samorząd Województwa Pomorskiego podjął się realizacji projektu koordynacyjnego pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”. Celem projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.

Realizowany w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku projekt koordynacyjny przewiduje m.in. wsparcie nauczycieli poprzez organizację różnorodnych form szkoleniowych przygotowujących do wykorzystania edukacji morskiej i żeglarskiej do kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, w tym kompetencji w zakresie pracy metodą projektu czy kompetencji niezbędnych do prowadzenia
z uczniami praktycznych zajęć na wodzie. Ponadto w ramach projektu koordynacyjnego przewidziana jest także organizacja regionalnych konkursów podsumowujących pracę uczniów realizujących projekty edukacyjne w szkołach uczestniczących
w przedsięwzięciu strategicznym.

Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał dofinansowanie Uchwałą Nr 763/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. (zmiana: Uchwała nr 1310.416.22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28.12.2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020).

Całkowita wartość projektu: wynosi 2 351 157,89 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 998 484,20 zł

W ramach projektu Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku będzie realizowało m.in.:

 • Wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych – szkolenie nauczycieli w ramach sieci współpracy dla animatorów (dwie sieci);
 • Konsulting ekspercko-doradczy dla szkół w zakresie edukacji morskiej;
 • Doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wdrażania Edukacji Morskiej w placówkach oświatowych – konferencja.

PLANOWANE EFEKTY:

 • 100 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu Programu;
 • 200 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu Programu;
 • 100 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych
  w Programie;
 • 100 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w Programie;
 • 100 nauczycieli zostanie objętych wsparciem z zakresu TIK w Programie;
 • 100 osób zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Broszura: ZOBACZ

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – osoby do kontaktu:

Mapa dotacji: https://mapadotacji.gov.pl/

Przejdź do góry strony